РЕКЛАМНИ ПАКЕТИ В САЙТОВЕ НА СИНДЕРЕЛА БГ

 Предпочитан и достъпен вариант за реклама!Sub-domains

ОСНОВЕН РЕКЛАМЕН ПАКЕТ

Цена за 1 месец (40% отстъпка)

Публикуване на рекламен банер на стойност: 140 лева;


8 публикации във фейсбук страници от групата на обща стойност: 240 лева;


Публикуване на 2 видеоклипа в Youtube канал или 2 публикации във фейсбук страници от групата на обща стойност: 60 лева;


20% отстъпка за реклами извън пакета.


Стойност на пакета: 440 лева;

Цена за теб: 260 лева

ГОЛЯМ РЕКЛАМЕН ПАКЕТ

Цена за 1 месец (60% отстъпка)

Публикуване на 2 рекламни банера на стойност: 280 лева;


8 публикации във фейсбук страници от групата на обща стойност: 240 лева;


Публикуване на 4 видеоклипа в Youtube канал или 4 публикации във фейсбук страници от групата на обща стойност: 120 лева;


Публикуване на рекламна статия/ 2 рекламни банера, позиция на първа страница за публикувани статии или авторски статии с полезно съдържание на обща стойност: 280 лева;


20% отстъпка за реклами извън пакета.


Стойност на пакета: 920 лева;

Цена за теб: 360 лева

БИЗНЕС РЕКЛАМЕН ПАКЕТ

Цена за 1 месец (70% отстъпка)

Публикуване на 4 рекламни банера на стойност: 560 лева;


8 публикации във фейсбук страници от групата на обща стойност: 240 лева;


Публикуване на 4 видеоклипа в Youtube канал или 4 публикации във фейсбук страници от групата на обща стойност: 120 лева;


Публикуване на 2 рекламни статии/ 4 рекламни банера, позиция на първа страница за публикувани статии или авторски статии с полезно съдържание на обща стойност: 560 лева;


Рекламно табло-слайдер за 1 месец на стойност: 300 лева;


20% отстъпка за реклами извън пакета.


Стойност на пакета: 1780 лева;

Цена за теб: 530 лева

Ако сте определили различен бюджет за месеца или искате да включим други рекламни продукти, ни пишете, за да ви предложим индивидуален рекламен пакет с отстъпки от 30% до 70% (в зависимост от стойността).

Рекламен пакет за уебстраница на партньор в Worknet е с 20% отстъпка от цената: цена на основен пакет - 200 лева, на голям - 280 лева и на бизнес - 420 лева.

ЦЕНА НА РЕКЛАМЕН ПАКЕТ ЗА 6 МЕСЕЦА И ЗА 1 ГОДИНА:

При предплащане на рекламен пакет за 6 месеца имате подарък 1 безплатен месец. Плащате 5 месеца, получавате +1 месец подарък!

При предплащане на рекламен пакет за 12 месеца имате подарък 4 безплатни месеца. Плащате 8 месеца, получавате +4 месеца подарък!