УСЛОВИЯ, ИЗИСКВАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

за сътрудници!

Във връзка с разширяване на дейността, предлагаме възможност за увеличаване на доходите.

Основната работа се състои в сключване на договори с клиенти, които искат безплатна фирмена страница с годишен абонмент за нейната поддръжка и реклама на изключителна цена.

Предлагаме работа без работно време и атрактивно заплащане, обвързано с резултата!

Очакваме позитивност, комуникативност и лоялност!

За всеки сключен договор получаваш минимум 25% върху цялата сума на договора.

При достигане на определен оборот за месеца - вместо 25% получаваш гарантирана сума + процент.

Гарантираните суми са 800 лева, 1350 лева и 2000 лева. Пиши ни, за да те запознаем с условията.

При подписване на договор с нас, не дължиш нищо и нищо не губиш! Можеш само да печелиш!Sub-domains

1 БОНУСНО НИВО

достигнат оборот 3000 лв.

800 лв. +

27% за сумата над 3000 лв.

2 БОНУСНО НИВО

достигнат оборот 5000 лв.

1350 лв. +

30% за сумата над 5000 лв.

3 БОНУСНО НИВО

достигнат оборот 7000 лв.

2000 лв. +

35% за сумата над 7000 лв.

Възнаграждението е:

♦ При месечен оборот до 3000 лв. - 25% върху цялата сума;

♦ При месечен оборот от 3000 лв. до 5000 лв. - 800 лева + 27% за сумата над 3000 лв. (1 бонусно ниво);

♦ При месечен оборот от 5000 лв. до 7000 лв. - 1350 лева + 30% за сумата над 5000 лв. (2 бонусно ниво);

♦ При месечен оборот над 7000 лв. - 2000 лева + 35% за сумата над 7000 лв. (3 бонусно ниво).

Месечният оборот включва всички платени от клиентите суми през месеца по договори, сключени с посредничеството на сътрудника.

Възнаграждението се изчислява и изплаща след изтичане на месеца.

Няма ограничение в максималния размер на заплащането! 

Правата и задълженията се гарантират с Договор за посредническа дейност.

При подписване на договор със СИНДЕРЕЛА БГ, не се дължи нищо и нищо не се губи! Можете само да печелите от дейността си!

CINDERELLA.bg
LIFE&TRAVEL.net
ЖЕНСКИ САЙТ
ПРАВЕН УЕБСАЙТ
ЗДРАВЕН УЕБСАЙТ
ЗДРАВЕ И СИЛА
КАК ДА ОТСЛАБНА
ФИРМИТЕ ОНЛАЙН