УСЛОВИЯ, ИЗИСКВАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

 за сътрудници!

Във връзка с разширяване на дейността ни през 2023 година, предлагаме възможност за увеличаване на доходите в удобно за вас време.

Работата се състои в сътрудничество при сключване на договори с клиенти за предоставяни от нас услуги, като: създаване и включване на профил в онлайн каталог, изработване на уебстраница и нейната поддръжка, публикуване на реклама, закупуване на рекламен пакет и други.

Сътрудничеството може да е и частично - единствено провеждане на телефонен разговор или лична среща, в която се информира клиента за конкретни услуги, без по нататъшно участие в сключването на договора с клиента.

Предлагаме работа без работно време и атрактивно заплащане, обвързано с резултата! 

От членовете на екипа ни очакваме точност, позитивност, комуникативност и лоялност!

При започване на сътрудничество, не дължиш нищо и нищо не губиш! Можеш само да печелиш!

За всеки сключен договор с твоето сътрудничество, получаваш 20% върху цялата сума на договора, а при частично сътрудничество (единствено проведен телефонен разговор или лична среща без участие в сключване на договор) - 10%. Процентът се дължи след постъпване на плащането от клиента.

Например: Когато с твое сътрудничество се сключат договори с 15 клиента за безплатна уебстраница с годишна поддръжка, печелиш 1050 лева.

Когато с твоето сътрудничество 15 клиента закупят годишен абонаментен пакет, печелиш мининум: за малък- 5040 лева, за основен- 8820 лева, за голям- 10080 лева и за бизнес- 11550 лева.

Ако 15 клиента закупят годишен абонаментен пакет, а твоето участие е само проведен телефонен разговор с тях, печелиш мининум: за малък-  2520 лева, за основен- 4410 лева, за голям- 5040 лева и за бизнес- 5775 лева.

За проведени телефонни разговори с 15 клиента, които поръчат годишен профил в каталог печелиш- 525  лева.