УСЛОВИЯ, ИЗИСКВАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

 за сътрудници!

Във връзка с разширяване на дейността ни през 2023 година, предлагаме възможност за увеличаване на доходите в удобно за вас време.

Работата се състои в предлагане и сключване на договори с клиенти за предоставяни от нас услуги: създаване и включване на профил в онлайн каталог, изработване на уебстраница и нейната поддръжка, публикуване на реклама и други.

Предлагаме работа без работно време и атрактивно заплащане, обвързано с резултата! 

От членовете на екипа ни очакваме позитивност, комуникативност и лоялност!

При започване на сътрудничество, не дължиш нищо и нищо не губиш! Можеш само да печелиш!

За всеки сключен договор с твоето сътрудничество, получаваш 20% върху цялата сума на договора, след постъпване на плащането от клиента.

Например: Когато с твое посредничество се сключат договори с 15 клиента за безплатна уебстраница с годишна поддръжка- печелиш 1470 лева.

Когато с твое посредничество 15 клиента закупят годишен рекламен пакет, печелиш ако вземат малък- 4200, основен- 6510 лева, голям- 9240 лева, а бизнес- 10290 лева.