УСЛОВИЯ, ИЗИСКВАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

 за сътрудници!

Във връзка с разширяване на дейността ни през 2021 година, предлагаме възможност за увеличаване на доходите в удобно за вас време.

Работата се състои в предлагане и сключване на договори с клиенти за предоставяни от нас услуги - изработване на интернет страница, реклама и други.

Предлагаме работа без работно време и атрактивно заплащане, обвързано с резултата! 

От бъдещите членове на екипа ни очакваме позитивност, комуникативност и лоялност!

За всеки сключен договор с твоето сътрудничество, получаваш 20% върху цялата сума на договора, след постъпване на плащането от клиента.

Например: Когато за месеца сключиш договори с 15 клиента за безплатна интернет страница с годишна поддръжка - печелиш 882 лева, ако те вземат и годишен малък рекламен пакет - печелиш още 3024 лева, а ако вземат основен рекламен пакет - печелиш 6300 лева.

При започване на сътрудничество, не дължиш нищо и нищо не губиш! Можеш само да печелиш!