УСЛОВИЯ, ИЗИСКВАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

 за сътрудници!

Във връзка с разширяване на дейността ни през тази година, предлагаме възможност за увеличаване на доходите в удобно за вас време.

От членовете на екипа ни очакваме точност, честност, позитивност, комуникативност и лоялност!

Предлагаме работа без работно време и атрактивно заплащане, обвързано с резултата! 

Работата се състои в информиране на клиенти (по телефон или в лична среща) за предоставяни от нас услуги.

За всеки сключен договор с твоето сътрудничество (т.е. проведен телефонен разговор или лична среща), получаваш между 10% и 30% върху цялата сума на договора (в зависимост от услугата, за която си информирал клиента).

Процентът се дължи след постъпване на плащането от клиента.

Например: За проведен разговор по телефон или в лична среща с 15 клиента, в зависимост какво ще поръчат, можеш да спечелиш допълнителни доходи:

Когато, в резултат на проведени телефонни разговори или срещи с теб, 15 клиента закупят годишен абонаментен пакет, минималната сума, която можеш да спечелиш е: за Минима- 900 лева, за Старт- 2520 лева, за Основен- 3420 лева, за Мега- 4320 лева и за Ултра- 5220 лева.

За проведени разговори с 15 клиента, които поръчат публикуване на рекламна статия (с 30% отстъпка) в Личности онлайн или Жените онлайн печелиш 1500 лева, а ако поръчат годишен профил в каталог, печелиш 450 лева.

Това са само примери! Колко печелиш се изчислява всеки месец върху постъпилите плащания през предходния месец от клиентите, които си информирал.

При започване на сътрудничество, не дължиш нищо и нищо не губиш! Можеш само да печелиш!