УСЛОВИЯ, ИЗИСКВАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

 за сътрудници!

Във връзка с разширяване на дейността ни през 2022 година, предлагаме възможност за увеличаване на доходите в удобно за вас време.

Работата се състои в предлагане и сключване на договори с клиенти за предоставяни от нас услуги - изработване на уебстраница, реклама и други.

Предлагаме работа без работно време и атрактивно заплащане, обвързано с резултата! 

От бъдещите членове на екипа ни очакваме позитивност, комуникативност и лоялност!

При започване на сътрудничество, не дължиш нищо и нищо не губиш! Можеш само да печелиш!

За всеки сключен договор с твоето сътрудничество, получаваш 20% върху цялата сума на договора, след постъпване на плащането от клиента.

Например: Когато с твое посредничество се сключат договори с 15 клиента за безплатна уебстраница с годишна поддръжка- печелиш 1491 лева. Ако тези 15 клиента (с партньорска отстъпка) вземат и годишен рекламен пакет, печелиш още: ако вземат основен- 4800 лева, за голям- 6720 лева, а за бизнес- 10080 лева.

Ако с твое посредничество се сключат договори с 15 клиента за годишен рекламен пакет, печелиш: ако вземат основен- 6240 лева, за голям- 8640 лева, а за бизнес- 12720 лева.