ФЕЙСБУК ПУБЛИКАЦИИ

 в администрирани от нас фейсбук страници!Your Text

ПУБЛИКАЦИЯ

Цена: 30 лв.

АБОНАМЕНТ ЗА 1 МЕСЕЦ

Цена: 300 лв.

АБОНАМЕНТ ЗА 6 МЕСЕЦА

Цена: 1250 лв.

Pricing Table

АБОНАМЕНТЪТ ВКЛЮЧВА:

Многократно публикуване на рекламата в наша фейсбук страница в срока на абонамента (гарантирани минимум 15 публикации месечно);

Рекламиране в корица на избрана фейсбук страница от групата на CINDERELLA.bg - 24 часа (не по-малко от 2 пъти в месеца) - при закупен абонамент за 6 месеца или при допълнителна договорка с доплащане.