ФЕЙСБУК ПУБЛИКАЦИИ

 в администрирани от нас фейсбук страници!Публикация

Цена: 25 лева

Абонамент за 1 месец

Цена: 250 лева

Абонамент за 6 месеца

Цена:  1150 лева

ИЗБЕРЕТЕ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ АБОНАМЕНТ

Рекламирайте Вашите идеи и бизнес във фейсбук страници от групата на CINDERELLA.bg.

 

СПЕЦИАЛНА ОТСТЪПКА ЗА ПАРТНЬОРИ!

С 20% отстъпка за партньори - 20 лева за публикация, 200 лева за абонамент за 1 месец и 920 лева за абонамент за 6 месеца.

АБОНАМЕНТЪТ ВКЛЮЧВА:

Многократно публикуване на рекламата в наша фейсбук страница в срока на абонамента (гарантирани минимум 15 публикации месечно);

 Рекламиране в корица на избрана фейсбук страница от групата на CINDERELLA.bg - 24 часа (не по-малко от 4 пъти в месеца).