ПЛАТЕНИ ПУБЛИКАЦИИ

Представете компанията си или предайте рекламно послание!Your Text

Публикуване на новина или кратък PR материал (до 250 думи) 

За 1 месец! 

Безплатно!

Публикуване на рекламна статия, PR материал, платена новина

За 1 година!  

Цена: 200 лв.

Публикуване на рекламна статия, PR материал, платена новина

Безсрочно!

Цена: 560 лв. 390 лв. с включена 30% отстъпка от цената до края на месеца

Публикуване на статия с полезно съдържание, с линк*

Безсрочно!

Цена: 100 лв.

С платена публикация с текст на клиента/ рекламодателя (рекламна статия, PR материал, платена новина, статия с полезно съдържание с линк, авторска статия) можете да представите компанията си, нова услуга или стока, да предадете вашето рекламно послание, да подобрите вашето онлайн присъствие и позиците на сайта си и/или да се позиционирате като експерт. 

[spacer height="10px"]

*Статия с полезно съдържание е публикация, която не съдържа рекламна информация относно рекламодателя и предлагани от него стоки и услуги, а рекламира индиректно чрез линк към посочен от него уникален адрес и/или да посочва авторство (авторска статия).

[spacer height="10px"]

Авторската статия е публикация с полезно съдържание, която предоставя възможност да покажете познания и опит във вашата сфера на дейност. С какво ви помага това? След като бъде публикувана, авторската ви статия ще излиза при търсене в Google. По този начин ще увеличите доверието към вас като експерт и шансовете да ви откриват повече клиенти в Google.

Платената публикация е с текст на клиента/ рекламодателя и може да включва до два линка в текста и една снимка или изображение (по договаряне до 3 снимки или изображения). Препоръчително е статията да е с дължина от 500 до 2500 думи.

Платената публикация е с позиция на начална страница минимум 24 часа за статии с полезно съдържание и минимум 7 дни - за платени рекламни публикации.

Платената публикация остава в архива на сайта съответно за 1 година или безсрочно.

Платената публикация в Lichnosti.online и Jenite.online се публикува безсрочно.

Новина или кратък PR материал до 250 думи, се публикува безплатно за 1 месец. Срокът може да бъде продължен след заплащане на публикуване за 1 година или безсрочно.

Като автор се посочва лицето, заявило публикацията или друго лице, определено от клиента/ рекламодателя.

Клиентът/ рекламодателят е отговорен за авторски и други права върху статията, материалите и снимките, които изпраща за публикуване.

Снимките, материалите и текстът на платената публикация се одобряват/редактират преди публикуването.

✔  Снимките, материалите и текстът на платената публикация трябва да отговарят на Общите условия за услугите на Cinderella.bg.

Отстъпка 15% за втора и следващи платени публикации през същия месец и 20% - за пакет от 5 публикации!

ПРЕДИ ПУБЛИКУВАНЕ:

Изпратете на електронната ни поща всички материали, текста, снимки и линковете, които искате да включим;

Платете публикацията/публикациите.

ПОЗИЦИЯ НА НАЧАЛНА СТРАНИЦА ИЛИ ДРУГА ИЗБРАНА СТРАНИЦА

Цената за позиция на платената публикация на начална страница/ промяна на позиция за 1 седмица започва от 100 лева.

При заплащане на 100 лева платената публикация заема позиция на начална страница за 1 седмица.

По-предна позиция на началната страница, заема публикация, за която е заплатена по-висока сума - 100 лева или повече (по преценка на клиента/ рекламодателя). Когато за две или повече публикации е платена еднаква сума, по-предна позиция заема публикацията, която е платена по-рано.

РЕКЛАМНА СТАТИЯ В ЛИЧНОСТИ ОНЛАЙН И ЖЕНИТЕ ОНЛАЙН

В началото на Lichnosti.online и Jenite.online има 4 позиции за табла с ротация, с възможност за публикуване на 8 табла. За всяка публикувана рекламна статия в съответния сайт, можете да ползвате 50% отстъпка от редовната цена на табло с ротация до 1 месец. До изчерпване на свободните позиции!

Вижте повече за табла>