ПЛАТЕНИ ПУБЛИКАЦИИ

Представете компанията си или предайте рекламно послание!Your Text

Рекламна статия, PR материал, платена новина  

Цена: 560 лв. 390 лв. с 30% отстъпка от цената до края на септември 2023

Публикация с линк

Цена: 100 лв.

Позиция на начална страница на сайт за 1 седмица

Цена: от 100 лв.

С платена публикация с текст на клиента/ рекламодателя (рекламна статия, PR материал, платена новина, авторска статия, статия с качествено съдържание) можете да представите компанията си, нова услуга или стока, да предадете вашето рекламно послание, да подобрите вашето онлайн присъствие и позиците на сайта си и/или да се позиционирате като експерт. 

Авторските статии предоставят възможност да покажете познания и опит във вашата сфера на дейност. С какво ви помага това? След като бъде публикувана авторската ви статия ще излиза при търсене в Google. По този начин ще увеличите доверието към вас като експерт и шансовете да ви откриват повече клиенти в Google.

Платената публикация е с текст на клиента/ рекламодателя и може да включва до два линка в текста и една снимка или изображение (при необходимост до 3 снимки или изображения). Желателно е статията да е с дължина от 500 до 2500 думи.

Платената публикация е с позиция на начална страница минимум 24 часа и остава в архива на съответния сайт безсрочно.

Като автор се посочва лицето, заявило публикацията или друго лице, определено от клиента/ рекламодателя. 

Клиентът/ рекламодателят е отговорен за авторски и други права върху статията, материалите и снимките, които изпраща за публикуване.

 Снимките, материалите и текстът на платената публикация се одобряват/редактират преди публикуването.

♦  Снимките, материалите и текстът на платената публикация трябва да отговарят на Общите условия за услугите на Cinderella.bg.

Отстъпка 15% за втора и следващи платени публикации през същия месец и 20% - за пакет от 5 публикации!

Цената за позиция на платената публикация на начална страница/ промяна на позиция за 1 седмица започва от 100 лева.

При заплащане на 100 лева платената публикация заема позиция на начална страница за 1 седмица. По-предна позиция на началната страница, заема публикация, за която е заплатена по-висока сума - 100 лева или повече (по преценка на клиента/ рекламодателя). Когато за две или повече публикации е платена еднаква сума, по-предна позиция заема публикацията, която е платена по-рано.

ПРЕДИ ПУБЛИКУВАНЕ:

Изпратете на електронната ни поща всички материали, текста, снимки и линковете, които искате да включим;

Заплатете публикацията/публикациите.