ПРОФИЛ В ОНЛАЙН КАТАЛОГ

Специални въвеждащи цени и отстъпки!Sub-domains

ЦЕНА ЗА 1 МЕСЕЦ

50 лв.

ЦЕНА ЗА 6 МЕСЕЦА

(подарък 2 безплатни месеца!)

300 лв. 200 лв.

(Плащате 4 месеца,
получавате 2 месеца подарък!)

ЦЕНА ЗА 1 ГОДИНА

(подарък 6 безплатни месеца!)

600 лв. 300 лв. 

(Плащате 6 месеца,
получавате 6 месеца подарък!)

Цената на абонамент за профилно участие включва:

- създаване на клиентски профил,

- включване в онлайн каталог,

- поддържане и актуализиране на профила,

- включване в бизнес мрежата Worknet с линк към профила,

- участие в месечни рекламни кампании.

 

Клиентският профил съдържа предоставените от клиента: снимка, текстово съдържание, данни за контакт и линк към уеб адрес.

Защо да се включите в онлайн каталог? Какво печелите?

Включването в онлайн каталог добавя още едно място в Интернет, където ще има информация за вас и по-голям шанс тя да достигне до бъдещите ви клиенти!

Втората много полезна ценност е връзката, която създаваме към вашия уебсайт или уебстраница, с което допълнително се подобрява класирането ви в Google, за да ви откриват по-лесно!

Допълнителни възможности:

Възможност за закупуване на начално табло в онлайн каталог с 50% отстъпка от цената. В началото на всеки онлайн каталог има 4 позиции за табла с ротация (4, 8 или 12 броя), които дават най-добра възможност за открояване. Вижте цените>

 

50% отстъпка от цената за публикуване на авторска статия (възможност да покажете познания и опит във вашата сфера на дейност). С какво ви помага това? След като бъде публикувана авторската ви статия ще излиза при търсене в Google. По този начин ще увеличите доверието към вас като експерт и шансовете да ви откриват повече потенциални клиенти в Google. Ще включим линк към вашите авторски статии и в профила ви. Вижте цените>

 

Възможност за закупуване на предна позиция- цена минимум 100 лева. При плащане на минимум 100 лева профилът ви заема позиция на избрана от вас страница в каталога за 1 месец. По-предна позиция, заема профил, за който е платена по-висока сума - 100 лева или повече. Когато за два или повече профила е платена еднаква сума, по-предна позиция заема профилът, платен по-рано.